Vážení zákazníci,
naše firma zavedla systém slevových karet pro nákup zboží a služeb v naší firm
ě. Každý zákazník, který u nás zakoupí jednorázově zboží za minimální cenu 10000,- Kč, obdrží od našeho obchodního oddělení zdarma tutu kartu.

Rovn
ěž tuto kartu obdrží každý zákazník, který v naší firmě objednal a uhradil minimálně 4 zakázky na opravu. Základní sleva karty je 5%. Pokud zákazník za rok odebere služby či zboží za 30.000,- Kč, získá další 1% a to vždy za každých 30.000,- Kč. Databáze je každý rok vyhodnocována a ten zákazník, který od nás odebere nejvíc zboží či služeb, obdrží od naší firmy na konci roku hezký dárek.

Co myslíte, nestojí to za pokus?

POZNÁMKA: pokud není v dob
ě 5 let uskutečněn žádný nákup či oprava, výše slevy na kartu se mění na 1%. Pokud je tato doba nad 10 let, karta se ruší.
Home page

WEB master
Využijte náš slevový systém ...