WEB master
Využijte náš slevový systém ...
Vážení zákazníci,
zavedl jsem systém slevových karet pro nákup zboží a služeb ve firmě. Každý zákazník, který zakoupí jednorázově zboží za minimální cenu 10.000,- Kč, obdrží od našeho obchodního oddělení zdarma tutu kartu.

Rovněž tuto kartu obdrží každý zákazník, který si objednal a uhradil minimálně 4 zakázky na opravu. Základní sleva karty je 5%. Pokud zákazník za rok odebere služby či zboží za 10.000,- Kč, získá další 1% a to vždy za každých 10.000,- Kč. Databáze je každý rok vyhodnocována a ten zákazník, který odebere nejvíc zboží či služeb, obdrží na konci roku hezký dárek.

Co myslíte, nestojí to za pokus?

POZNÁMKA: pokud není v době 5 let uskutečněn žádný nákup či oprava, výše slevy na kartu se mění na 1%. Pokud je tato doba nad 10 let, karta se ruší.