Údržba a montáž obecního rozhlasu.
  Montáž vnější ochrany před bleskem - od projektu, výpočtu řízení rizika, montáž a výchozí revizní právy - vše podle současně platné legislativy.
  Montáž anténních systémů na rodinných domech i bytových komplexech dle současně platné legislativy.
  Revize VN části trafostanice, odběr a zkoušky transformátorového oleje.
Dle doporučení ČSN by mělo být prováděno 1x za 4 roky.

Fofotogalerie z akcí ...
WEB master
  Zasedací místnost - od projektu přes montáž a výchozí revizi
  Technologie výroby piva.
  Projektování obřadní místnosti..