Závaznost ČSN
Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 162/2014-63

Článkem č. 41 až č. 44 je judikováno, že ustanovení českých technických norem, (ČSN), je minimálním standardem, který musí být dodržen.