Pohled na provozovnu "Na Valech"
Home page
WEB master
…  firma byla založena v roce 1990 a za celou dobu svého vývoje prošla mnoha změnami. V počátcích jsme zajišťovali pouze služby silnoproudé elektrotechniky, jako jsou projekty, revize, opravy a montáže. Postupem času jsme rozšířili svoji činnost na zařízení spotřební elektroniky, zařízení výpočetní techniky, poradenskou službu bezpečnosti práce, obchodní činnost, fotoslužby aj..

Kromě oprav chladících zařízení jsme prováděli veškeré opravy elektrických spotřebičů a to jak v oblasti silnoproudé elektrotechniky, tak i zařízení spotřební a výpočetní techniky. Dá se předpokládat, že vyjma výše uvedeného, jsme byli schopni zákazníkům pomoci v jakémkoliv problému.

V současnosti se více specializujeme na silnoproudou elektrotechniku - projekční a revizní činnost, znalectví.


V průb
ěhu roku 1997 jsme začali s vývojem aplikačního software z naší autorské dílny pro různá použití - © Pavel Jílek (viz stránka "Software").

Od roku 1994 nabízíme služby externích fotoprací, zhotovení fotografií z doneseného materiálu.

Z historie firmy ...
Vandal nebo primitiv .... to ať každý posoudí sám ...
Teď je už instalována kamera, která toto individuum nahráje do systému ...