Projektování elektrických zařízení a ochrany před bleskem
WEB master

Projektová dokumentace silnoproud, slaboproud a multimédia  zasedací místnosti společnosti

ZEPOS a.s. Radovesice. 

 Projektová dokumentace silnoproud a multimédia v oddací místnosti Obce Žitenice.

Projektová dokumentace silnoproud, ochrana před bleskem, multimediální a IT technika vedecko-výzkumného pracoviště RINGEN v Litoměřicích.