Služby pro Vás ...
Home page
WEB master
Vážení zákazníci,
vzhledem k tomu, že se mi na prodejně neustále zvyšuje počet opravených výrobků, které si jejich majitelé nevyzvedávají (což mě stojí nemalé náklady za náhradní díly, ale i čas strávený nad opravou), jsem nucen, s okamžitou platností, účtovat za každou přijatou zakázku finanční zálohu ve výši 50% předpokládané částky za opravu. Dále upozorňuji, že pokud opravená zakázka nebude po jejím ukončení  vyzvednuta do 1 měsíce, bude účtováno skladné ve výši 10,- Kč za každý následující den. Po 6 měsících, nebude-li zakázka vyzvednuta, budou náklady na její opravu vymáhány soudně.
Omlouvám se všem zákazníkům, kteří se chovají korektně, ale hromadící se opravené výrobky v provozovně a nemalé finanční částky vynaložené na jejich opravu mě donutily k těmto opatřením. Děkuji za pochopení.