Aktivní hromosvody
Doporučuji si rovněž přečíst k této problematice zvěřejnený článek kolegy projektanta .....
odkaz