Projektované a realizované akce

Montáž anténních systémů na rodinných domech i bytových komplexech dle současně platné legislativy.

Projektová dokumentace silnoproud a multimédia v oddací místnosti Obce Žitenice.

Projektová dokumentace silnoproud, ochrana před bleskem, multimediální a IT technika vedecko-výzkumného pracoviště RINGEN v Litoměřicích.