V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v naší společnosti děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů.
Zpracováváme osobní údaje, a to jméno, příjmení, telefon (pokud nám byl poskytnut), e-mail, (IČO, DIČ, dodací a fakturační adresu v případě podnikajících subjektů). Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů je oprávněný zájem.

Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy, kterou máme s Vámi uzavřenou, případně tuto smlouvu v budoucnosti uzavřeme.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na info@jilek.cz.
Ochrana osobních údajů (GDPR)