Nařízením vlády č. 190/2022 Sb., §3, odst. 2 byly vyňaty z vyhrazených elektrických zařízení níže uvedené prvky a proto se od data účinnosti uvedeného NV na těchto zařízení neprovádí revize:


a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400V včetně, pokud nejsou pevně připojeny

b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody

c) zdravotnické elektrické přístroje

d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek dle textu zákona č. 22/1997 Sb.

e) elektrické zařízení s charakterem proudu nebo napětí, pokud nepředstavují zvýšenou míru nebezpečí nebo jsou použité v SNV.


Co však zůstalo, je ustanovení ČSN 331600 ed.2+Z1-Z2:2009, čl. 6.1, a to je povinnost provádět pravidelné kontroly tohoto zařízení v rozsahu ustanovení čl. 6.3.1 a 6.9.


K této problematice se současně vztahují ustanovení ČSN EN 50699:2021, kde jsou ovšem některá ustanovení v rozporu s výše uvedenou 331600 ed.2+Z1-Z2:2009 a bude asi nutné vyčkat, až budou texty jednotlivých technických norem upravena.


Ustanovením Nařízením vlády č. 190/2022 Sb., §7 je povinnost zpracovat tzv. "řád prohlídek, kontrol a revizí", kde je nutné stanovit veškeré lhůty a rozsah jednotlivých úkonů. Celou otázku je nutné konkrétně řešit s kmenovým revizním technikem společnosti, který by měl zpracovat tento "řád" a stanovit tak veškerá pravidla činnosti s vyhrazeným i nevyhrazeným elektrickým zařízením.

Revize a kontroly přenosných spotřebičů