Tlačítka CENTRA STOP a TOTAL STOP
Vyjádření pracovníka prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS
Nejčastěji byly na stavbách realizovány vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP s tlačítky Gewiss, ale v zásadě obě varianty jsou možné. Podstatné je, jestli zpracovatel požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) bude pro předmětnou stavby tyto vypínací prvky vůbec požadovat. Pokud je totiž hlavní vypínač umístěný uvnitř ve vzdálenosti do 5 m od vstupu do objektu nebo na obvodové stěně vně objektu a nejsou ve stavbě požárně bezpečnostní zařízení, která musí být napájena v případě požáru, nebudou vypínací prvky CENTRAL a TOTAL STOP pravděpodobně v PBŘ požadovány.
Jak na TOTAL a CENTRAL STOP