1 DIOVA SOCHA V OLYMPII

Třináct metrů vysoká socha Dia, nejvyššího z řeckých bohů. Měla povrch z tvarovaných slonovinových panelů, oděv byl z tepaného zlata.
2 MAUSÓLOVA HROBKA

Mausólus, perský vládce velké části dnešního Turecka, vešel do dějin především svou smrtí. Jeho hrobka v Halikarnássu, (dnešním Bodrunu), zvěčnila jeho památku ve slově mausoleum. Hrobka byla cca 55 m vysoká. Mausólus zemřel kolem roku 350 př. n.l.
3 PYRAMIDY V GIZE

Nejstarší a nejodolnější ze sedmi divů světa, jsou z období 2550 - 2490 př. n.l. Jsou tři. Největší a nejstarší byla hrobkou faraóna Chufua, dvě menší patřily Chufuovu synu Rachefovi a  Rachefovu následníku Menkauremu.
4 VISUTÉ ZAHRADY SEMÍRÁMIDINY

Údajně zřízeny kolem roku 600 př. n .l. králem Nabukadnesarem pro svou ženu v eufratské rovině. Zahrady zašly v písku kolem roku 330 př. n.l.. po dobytí Babylonu Alexandrem Velikým.
5 KOLOS RHODSKÝ

Bronzová, 33m vysoká socha na ostrově Rhodos, dokončena v roce 282 př. n. l. Charésem z Lindu. Znázorňovala postavu muže z toulcem na šípy.
6 CHRÁM BOHYNĚ ARTEMIS V EFESU

Začal se budovat v roce 356 př. n. l., byl 126m dlouhý, spočíval na 127 mramorových sloupech. Chrám dal v roce 401 př. n. konstantinopolský patriarcha jednou provždy zničit. Artemis byla bohyně plodnosti.
7 MAJÁK ALEXANDRIJSKÝ

Postaven roku 280 př. n. l. bohatým kupcem Sostratosem z Knidu. Na jeho výstavbu bylo použito 800 talentů stříbra. Stál na ostrově Faros, vysoký byl 140m
8 TERAKOTOVA ARMÁDA

Vybudoval blíže neurčený císař dynastie Čchin v Číně někdy kolem roku 200 př. n. l.. Jednotlivé postavy jsou vysoké 160 - 180 cm, jsou obuté
Sedm divů světa ...