…  firma byla založena v roce 1990 a za celou dobu svého vývoje prošla mnoha změnami. V počátcích jsme zajišťovali pouze služby silnoproudé elektrotechniky, jako jsou projekty, revize, opravy a montáže. Postupem času jsme rozšířili svoji činnost na zařízení spotřební elektroniky, zařízení výpočetní techniky, poradenskou službu bezpečnosti práce, obchodní činnost, fotoslužby aj..

Kromě oprav chladících zařízení jsme prováděli veškeré opravy elektrických spotřebičů a to jak v oblasti silnoproudé elektrotechniky, tak i zařízení spotřební a výpočetní techniky. Dá se předpokládat, že vyjma výše uvedeného, jsme byli schopni zákazníkům pomoci v jakémkoliv problému.

V současnosti se více specializujeme na silnoproudou elektrotechniku - projekční a revizní činnost, znalectví.

Od roku 1994 nabízíme služby externích fotoprací, zhotovení fotografií z doneseného materiálu.

Od poloviny roku 2018 ukončujeme pozvolna veškerý servis spootřební elektroniky a nadále se budeme specializovat na zpracovnání projektových dokumentací, odborné posudky a revize elektrických zařízení.
Z historie firmy ...